Politi i Jordan

Åben kort
Lokal tid:
17:59:23

Security Center Philadelphia

Amman
policeLæs mere

Ashrafieh Security Center

Amman
policeLæs mere

Al Muhajireen Police Station

Amman
policeLæs mere

Crown Mountain Security Center

ش. الإمام البخاري،، عمّان
policeLæs mere

Criminal Investigation Unit

Mu'nis al-Razzaz Street, Amman
policeLæs mere

مركز شرطة وسط عمان

Amman
policeLæs mere

Hussein Security Centre Alzarkah

Amman
policeLæs mere

مركز أمن الزهور

Amman
policeLæs mere

East Amman Police Directorate

Al-Walid Ben Abban Street, Amman
policeLæs mere

Dar Amman Academy

Adel Al Qasem Complex, Khalid Bin Al Walid St 193, Amman
policeLæs mere

مركز امن النصر

Amman
policeLæs mere

Women's Police Department

Prince Hashim Bin Al-Hussein Street, Amman
policeLæs mere

Police Directorate south Amman

Amman
policeLæs mere

Princess Basma Institute for Women's Police Training

Amman
policeLæs mere

The leadership of the Royal Badia Forces

Amman
policeLæs mere

مركز امن الهاشمي

Al-Adl Street, Amman
policeLæs mere

📑 Alle kategorier i Jordan

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning