Hospital i Jordan

Åben kort
Lokal tid:
02:45:26

Italian Hospital

Italian Hospital Street, Amman
hospitalLæs mere

المركز التدريبي للامومة والطفولة

Al-Ahnaf Ben Qays Street, Amman
hospitalLæs mere

ophtalmology department, albashir hospital

At-Taj Street, Amman
hospitalLæs mere

Jordan Red Crescent Hospital

Amman
hospitalLæs mere

Cosmetic Department burns Bashir Hospital

Amman
hospitalLæs mere

شركه مصطفى النتشه واولاده

Prince Hasan Street, Amman
hospitalLæs mere

Jordan Red Crescent Society

Jordan Red Crescent Hospital, Prince El Hasan St 147, Amman
hospitalLæs mere

Al-Bashir Hospital, Department of Plastic

Amman
hospitalLæs mere

Al-Bashir Hospital Dermatology Clinic

Amman
hospitalLæs mere

مستشفى البشير قسم الجراحة

Amman
hospitalLæs mere

Makased Hospital

Sayt Ad Dawla Al Hamadani, Amman
hospitalLæs mere

Al-Bashir Hospital

Al Bashir Hospital، Al Taj St 261، عمّان
hospitalLæs mere

طواريء مستشفى البشير

Amman
hospitalLæs mere

مستشفى البشير قسم الطوارئ

Amman
hospitalLæs mere

الاسعاف والطوارئ / مستشفى البشير

Amman
hospitalLæs mere

Jordan Unilabs

Complex No 88, Osama Bin Zaid St 88, Amman
hospitalLæs mere

📑 Alle kategorier i Jordan

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning